Roy Villevoye en Jan Dietvorst, The Things They Carried (The Missionary), 2014; The New Dress, 2016

In de foto’s, video-opnamen, sculpturen en installaties van Roy Villevoye zie je zijn nauwe relatie terug met het inheemse volk de Asmat op Papoea. Op soms antropologische wijze brengt Villevoye het culturele spanningsveld tussen de diepe oerwouden en de westerse wereld in beeld. Die samenkomst staat ook centraal in de realistische sculptuur The Things They Carried (The Missionary)Het zendelingenwerk wordt vaak geassocieerd met de exploitatie, dominantie en bekering van het kolonialisme. Maar, vinden de kunstenaars, het laat tegelijkertijd op heel kleine schaal een versie van de geschiedenis zien en geeft inzicht in persoonlijke geschiedenissen. 

Voor transHISTORY maaktten zij de film The New Dress, een portret van de 84-jarige Majella Hoppenbrouwers. Zij vertelt over de periode dat zij als missionaris in voormalig Nederlands Nieuw-Guinea werkte en bij de Asmat Papoea’s woonde. Beelden van een vertellende Hoppenbrouwers worden afgewisseld met die van een naaiatelier waar haar missionaris jurk wordt gemaakt en de Asmat Papoea’s zelf. En het stelt ons de vraag: ‘wat was het effect van de komst van Zuster Majella op de leefgemeenschap van de Asmat?’

nl_NLDutch